Arbeidsrelaterte plager

Arbeidsrelaterte plager og fysioterapi


Musearm

Musesyke inngår i "repetitive strain injury"-tilstander som inkluderer alle de symptomer som kan oppstå i forbindelse med gjentatte anstrengelser av muskler, leddbånd, sener og nerver i armene.

Hyppig tilstand.

Typiske symptomer er smerter i underarmene, håndleddene, håndflatene og skuldrene som er relatert til PC-arbeid.

Kliniske funn avhenger av den underliggende tilstanden.

Ingen prøver eller bildediagnostikk er av diagnostisk betydning.

Vanlige behandlingsprinsipper er avlastning, ev. sykemelding, ev. NSAID, ev. kortisoninjeksjoner, ev. fysioterapi, ev. operasjon.

Les mer >>>


Plantar fasciitt (hælsmerter)

Degenerative forandringer i utspringet for plantarfascien i forkant av kalkaneus. Vanligvis utløst av overbelastning.

Vanligst etter 40 års-alder, eller hos yngre idrettsutøvere.

Smerter eller ømhet i eller foran hælen ved belastning mot fotsålen, gangsmerter.

Ømhet ved palpasjon mot plantarfascien ved utspringet fra kalkaneus.

Klinisk diagnose, men bildeundersøkelser kan være aktuelt ved tvil om diagnosen.

Behandles individuelt: avlastning, ev. avlastning med ortoser. Fysikalsk behandling med tøyninger. Kortisoninjeksjon eller trykkbølgebehandling er aktuelt.

Les mer >>>


Anserinustendinopati (murerkne)

Anserinustendinopati er en affeksjon av pes anserinussenen på innsiden/ nedre del av kneet

Les mer >>>