Anserinustendinopati

Anserinustendinopati (murerkne)

Definisjon

Anserinustendinopati er en affeksjon av pes anserinussenen på innsiden/ nedre del av kneet


Forekomst

Tilstanden er sjelden


Klinisk anatomi

Senene til m. gracilis, m. sartorius og m. semitendinosis går sammen til pes anserinus og fester på den anteromediale siden av proksimale tibia

Pes anserinus er festet for denne fellessenen

Senefestet ligger overflatisk i forhold til det tibiale festet til kneets mediale kollateralligament


Årsak

Traume

Akutt overbelastning

Repeterte belastninger


Patogenese

Tendinopati i pes anserinus

Inflammasjon i anserinus bursaen

Utvikles mellom bein og sene proksimalt for festet på tibia


Disponerende faktorer

Mekaniske misforhold

Benlengde

Mal-alignment

Uttalt pronasjon av fot

Muskelubalanse, stram hamstring


Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Smertelokalisasjon

Positiv isometrisk test ved bruk av senene i pes anserinus


Sykehistorie

Etiologisk anamnese

Smertene er gjerne relatert til enkeltstående traume eller uvant langvarig belastning

Smerter

Akutte eller subakutte smerter proksimalt på mediale tibia

Smerten er intens og verkende

Smerten forverres ved gange i trapper, huksitting, kneling eller langvarig fleksjon


Kliniske funn

Lokalisert ømhet over sene/bursa proksimalt på mediale tibia

Forverring av smertene ved isometrisk test - fleksjon av kneet og medial rotasjon av tibia i forhold til femur

M. sartorius flekterer, abduserer og utadroterer i hofteleddet

M. gracilis adduserer femur i hofteleddet, samt flekterer og innadroterer leggen i kneleddet

M. semitendinosus ekstenderer i hofteleddet, flekterer og innadroterer leggen i kneleddet


Terapi

Behandlingsmål

Smertelindring

Gjenvinning av funksjon


Generelt om behandlingen

Ro, ev. alternativ aktivitet

Endre jobb- eller treningsbelastningen

Ev. is, kompresjon

Medikamentell behandling kan være effektiv


Egenbehandling

Avstå fra eller minimalisere aktiviteter med vektbelastning på kneet

Klatring, løp og spensthopp

Tøyninger av hamstrings

Trening av quadriceps


Medikamentell behandling

I akuttfasen kan paracetamol eller NSAID gi smertelindring - få dagers behandling

paracetamol 1g hver 6. time, maks 4000 mg/dag

ibuprofen 1200mg startdose, deretter 1800-2400 mg daglig fordelt på 3-4 doser

naproksen 375-500mg startdose, deretter 750-1000 mg daglig fordelt på 2 doser

Lokal bruk av NSAIDs

Har generelt dokumentert effekt ved tendinopatier, men bare 1 av 3 oppnår tilfredsstillende effekt

Ketoprofen/ibuprofen/diklofenak gel: Appliseres over det betente området 2-3 ganger daglig

Lokale steroidinjeksjoner

Eks. Celeston chronodose® inj. (betametason): 1 ml blandet i 1 ml lokalanestesi settes lokalt


Annen behandling

Ved tendinopati rapporteres tverrfriksjonsmassasje av festet å være effektivt

Eksisjon av bursa kan være aktuelt ved residiverende plager