skulderplager

Skuldersmerter

•Sist endret: 08.09.2014

•Sist revidert: 08.09.201

Definisjon

•Med skuldersmerter menes smerter utgående fra strukturer i og omkring selve skulderleddet (glenohumeralleddet) eller acromioclavicularleddet (AC-leddet)

•Rotatorcuffen

- Er betegnelsen på fire muskler (subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teresminor) som møtes under acromion like over leddhodet og fester proximalt på humerus

-De roterer, abduserer og stabiliserer skulderleddet

•Betegnelsene rotatorcufftendinitt, rotatorcuffsyndrom og tendinose i rotatorcuffen benyttes av enkelte og er samlebetegnelser på tendinopati i en av de fire senene

•Kroniske skuldersmerter har per definisjon vært tilstede lengre enn 3 mnd

Forekomst

• Prevalens generelt

- Skuldersmerter forekommer hos 7-34% i den generelle befolkningen og 21% hos dem over 70 år

- Prevalens er høyest omkring 50-års alderen

-Skuldersmerter er ofte vedvarende og bare 50% rapporterer symptomfrihet etter 18 måneder

- Subakromialt impingement syndrom rapporteres å være den vanligste diagnosen

• I allmennpraksis

-Skuldersmerter er den nest mest vanlige muskelskjelettplagen folk søker lege for (nest etter ryggsmerter)

- I en vanlig allmennpraksis ser allmennlegen 6,6-25 per 1000 pasienter årlig med skulderlidelse

• I idretten

- Skulderskader er den dominerende skaden i idretter som svømming, tennis og i kastidretter, med en forekomst fra 17-26%

Diagnostisk tankegang

•Skuldersmerter skyldes vanligvis tendinopati, bursitt eller kapsulitt (innbyrdes fordeling 75/15/10%) - blandingstilstander kan forekomme

•Dersom smertene også er lokalisert til nakke eller skulderbue, må en primært tenke på cervikal lidelse og/eller polymyalgia revmatika

Generelt

•Skuldersmerter skyldes i de aller fleste tilfellene en reaksjon på

- relativ overbelastning eller feilbelastning

- forandringer sekundært til skade

- degenerative forandringer


DIFFERENSIALDIAGNOSER

- Skuldertendinopati

- Skulderbursitt

- Kapsulitt

- Acromioclavicularledds skade

- Posttraumatisk skulderinstabilitet

- Rotatorcuffskade

- Innklemming av n. suprascapularis

- Brudd eller seneruptur

- Polymyalgia revmatika

- nakkeplager