Idrettsskader

Idrettsskader og Idrettsfysioterapi


Målvaktalbue

Tilstand som skyldes traume med hyperekstensjon i albueleddet, og som medfører vedvarende albuesmerter

Rammer først og fremst målvakter i håndball

Symptomene er smerter og ubehag på forsiden av albuen, svakhet, nummenhet med utstråling til lillefingeren

Kliniske funn er ev. hevelse med redusert bevegelighet og låsninger

Andre undersøkelser vanligvis ikke påkrevd, ev. MR

Behandling er ev. NSAID akutt, treningsbehandling, ev. kirurgi

Les mer >>>


Jumpers knee (hopperkne)

Tendinopati hvor som helst langs kneets ekstensorapparat.

Ganske vanlig tilstand blant idrettsutøvere

Symptomene er smerter ved nedre eller øvre pol av patella. Debuterer ofte etter en enkeltstående hendelse

Klinisk funn er distinkt ømhet på et lite område ved distale patellarpol, ev. ved øvre patellarpol, ev. ved festet på tuberositas tibiae

Andre undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd

Konservativ behandling for de fleste. Ved refraktære tilfeller kan kirurgi bli aktuelt

Les mer >>>


Langdistansekne

Inflammasjon av bursaen under tractus iliotibialis ved den laterale femurkondylen

Tilstanden kalles også iliotibialt friksjonssyndrom eller iliotibialt båndsyndrom

Les mer >>>


Osgood-Schlatters sykdom

Traksjonsosteokondritt i senefestet for ligamentum patellae på tuberositas tibiae. Er en av flere apofysitter

Blant barn oppfattes tilstanden som en osteokondrose

Tilstanden ble første gang beskrevet i 1903

Les mer >>>


Patellofemoralt smertesyndrom (fremre knesmerter)

Fremre knesmerter som synes å skyldes dysfunksjon  i musklene som tilpasser patella til underliggende strukturer ved bevegelser i kneet

Insidens på ca. 10% blant de med knesmerter som søker allmennlege. Hyppig blant idrettsutøvere og hyppigere blant kvinner

Diffuse knesmerter som fremkommer ved aktiviteter som løp, hopp, trappegang, benbøyninger eller huksittende stillinger

Kliniske tester kan styrke mistanken om diagnosen

Diagnosen er primært klinisk. Bildediagnostikk brukes ev. til å utelukke andre tilstander

Konservativ behandling i form av avlastning og styrkeøvelser

Les mer >>>