akutt behandling av skader

Akutt behandling av idrettskader


Protection (beskyttelse)

Rest (ro/hvile)

Ice (is)

Compression (kompresjon)

Elevation (hold skadet kroppsdel høyt)


Protection

Med Protection menes beskyttelse av skadeområdet mot nye skader. For eksempel kan det benyttes krykker, spjelking og polstring ved skade i armer og ben for å avlaste, redusere smerte og hindre nye skader.


Rest

Med Rest menes ro og hvile for å hindre nye skader samt for å få en optimal tilheling av skaden.


Ice

Med Ice menes is for primært å  redusere smerter. Nyere forskning viser at blødningen bare varer 6-8 minutter, og siden ising gir en langsom nedkjøling, er is alene ikke godt nok for å redusere en blødning.Compression

Med compression menes  kompresjon som legges på skadestedet slik at blødning og hevelse reduseres. Dette er den viktigste delen av PRICE. Kompresjon bør legges på så hurtig som mulig etter skade.Kompresjon er viktigere enn is når det gjelder å redusere blødning og hevelse viser nyere forskning.


Elevation

Med elevation menes heving av skadetstedet minst 30 cm over hjertehøyde slik at gravitasjonen fører væske vekk fra skadestedet. Legg for eksempel  det skadde beinet på en stol eller på en pute i sofaen når du kommer hjem. Denne behandlingen er spesielt effektiv de første 48 timene. Slik kan man redusere hevelsen. En bør stå så lite som mulig på skadet  bein de to første dagene.