Målvaktalbue

Målvaktalbue

Sammendrag

Tilstand som skyldes traume med hyperekstensjon i albueleddet, og som medfører vedvarende albuesmerter

Rammer først og fremst målvakter i håndball

Symptomene er smerter og ubehag på forsiden av albuen, svakhet, nummenhet med utstråling til lillefingeren

Kliniske funn er ev. hevelse med redusert bevegelighet og låsninger

Andre undersøkelser vanligvis ikke påkrevd, ev. MR

Behandling er ev. NSAID akutt, treningsbehandling, ev. kirurgi


Kjerneopplysninger

Definisjon

Fremre kapselstrekk

Et syndrom av plager med smerter i en eller flere deler av albuen som først og fremst rammer håndballmålvakter som blokkerer skudd

Tilstanden kan skyldes en enkeltstående hendelse eller gjentatte hyperekstensjoner i albuen


Forekomst

Rammer tre av fire målvakter

Også utespillere og volleyballspillere kan få tilsvarende plager


Årsak

Blokkering av skudd som sannsynligvis medfører en hyperekstensjon, valgusstress og supinasjon av underarmen med partielle ligamentskader (fremre kapselskade) i albueleddet som resultat

Slike skader kan dessuten forårsake tricepstendinose eller bakre impingement

Enhver aktivitet som gir valgusstress i albuen, kan dessuten forårsake skade på ulnarnerven eller olecranon stressbrudd


Disponerende faktorer

Håndball

Volleyball

Fotball


Diagnosen

Symptomer og funn

Smerter og ubehag på forsiden av albuen, svakhet, nummenhet med utstråling til lillefingeren, hevelse med redusert bevegelighet og låsninger

Smerten er oftest lokalisert medialt (50%), men alle lokalisasjoner er beskrevet

Smerten forverres ved gjentatte hyperekstensjoner, men ikke ved albufleksjon

Noen få blir instabile


Andre undersøkelser

Ofte ikke nødvendig

Røntgen viser sjelden patologi, men kan være viktig differensialdiagnostisk

MR vil være den beste undersøkelsen, kan avsløre skader i bløtvevet, utføres helst med kontrast


Når henvise

Henvis til spesialist ved manglende respons på behandling


Terapi

Behandlingsmål

Symptomlindring og forebygging av kroniske plager


Generelt om behandlingen

NSAID kan hjelpe akutt

Operativ behandling av spesialist vurderes ved langvarige og betydelige plager

Når kan en idrettsutøver gjenoppta aktiv idrett?

Vanligvis kan det skje når symptomene er tolerable og 90% av styrken er gjenvunnet sammenlignet med den friske siden, ev. 100% av styrken til den ikke-dominante siden


Fysioterapi

Pasienten bør instrueres i styrketrening av albue, håndledd og underarm

Tilpasning av ortose eller bruk av teip vil hjelpe i 50% av tilfellene


Forløp, komplikasjoner og prognose

Prognose

God med hensyn til varige skader

De færreste har plager etter avsluttet håndballkarriære, men mange slutter tidligere enn de ellers ville ha gjort

Risikoen for utvikling av kroniske idrettsrelaterte plager er overhengende dersom man ikke behandler plagene adekvat ved første overslag