Osgood-Schlatters sykdom

Osgood-Schlatters sykdom

Definisjon

Traksjonsosteokondritt i senefestet for ligamentum patellae på tuberositas tibiae. Er en av flere apofysitter

Blant barn oppfattes tilstanden som en osteokondrose

Tilstanden ble første gang beskrevet i 1903


Forekomst

Forekommer utelukkende hos barn, hyppigst i alderen 11-14 år, og oftest (20%) hos idrettsaktive

Gutter rammes 3 ganger hyppigere enn jenter, men forekomsten blant jenter øker i takt med økende idrettslig aktivitet blant jenter

Tilstanden er bilateral hos 25-50%


Årsak

Skyldes traksjon av ligamentum patellae i festet på tuberositas tibiae

Utløses av overaktivitet og gjentatte mikrotraumer ved ossifikasjonssenteret ved tuberositas tibiae

CT- og MR-undersøkelser viser at det foreligger en avrivning av deler av ossifikasjonssenteret og den overliggende brusken5,6, samt patellartendinitt - som alle er viktige faktorer i patogenesen

Osgood-Schlatters sykdom er særlig vanlig blant utøvere som driver med hoppidretter fordi hopping medfører stor belastning på tuberositas tibiae i forbindelse med sterke og gjentatte kontraksjoner i m. quadriceps


Disponerende faktorer

Det synes som om langvarig og hard fysisk aktivitet øker risikoen for å utvikle tilstanden, hyppigst hos idrettsungdom


Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Diagnosen stilles klinisk


Sykehistorie

Smerte eller ømhet svarende til tuberositas tibiae, mest typisk hos en aktiv gutt i 13-14 årsalderen eller en tilsvarende jente i 11-12 årsalderen som nylig har gjennomgått en rask vekstspurt

Smerten øker ofte ved fysisk trening eller aktivitet som innebærer løping, hopping, kneling, kneekstensjon mot motstand, samt når kneet flekteres i lengre tid, som når man sitter på buss, tog eller fly

Smerten avtar i hvile

Direkte trykk mot området er også smertefullt


Kliniske funn

Lokal ømhet og hevelse over tuberositas tibiae

Smertene øker ved ekstensjon av kneet mot motstand (isometrisk test)


Andre undersøkelser

Røntgen tas ved tvil om diagnosen og for å utelukke andre tilstander. Bildene viser forstørring og eventuelt fragmentering av tuberositas tibiae

Funnene overlapper med normale funn

Bløtdelshevelse bør vurderes klinisk heller enn radiologisk

MR og ultralyd er ikke rutinemessig påkrevd

Terapi

Behandlingsmål

Lindre smerter inntil tilstanden spontant helbredes


Generelt om behandlingen

Osgoog-Schlatters sykdom er en godartet og selvbegrensende tilstand. Konservativ behandling er rutinen

Unngå belastende aktiviteter dersom smertene blir for plagsomme

Grad av smerter bestemmer aktivitetsnivået. Fullstendig unngåelse av idrettsaktiviteter anbefales vanligvis ikke9. Tvert imot anbefales det å drive med idrett, selv om pasienten har smerter


Egenbehandling

Begrens ev. aktivitetsnivået

Ved akutte smerter kan området nedkjøles med kuldepakning


Medikamentell behandling

Ingen

Helt unntaksvis kan paracet eller ibuprofen (NSAID) anvendes ved sterke smerter


Fysioterapi behandling

Ev. rehabiliteringsprogram

Tøyninger og strekninger av quadriceps- og hamstring-musklene

Styrkeøvelser av quadriceps

Bruk av knebeskyttelse over tuberositas


Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Vanligvis vil plagene gå tilbake gradvis, de brenner ut etter 6-18 måneder